Орты 1622 года (PRVS-M)

Первый тип портрета

Второй тип портрета

Третий тип портрета

            Первый тип портрета           

 

 

 

Вар./Var. Аверс / Obverse Реверс / Revers САС /SAS Узоры / Ornaments Редкость / Rarity Номер / Number
1-1 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-1
1-2 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC SV GOT VAN Q HRI R R6 BD22-2
1-3 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R + R5 BD22-3
2-1 SIGISM I D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R4 BD22-4
3-1 SIGIS III D G REX POL M O LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R5 BD22-5
4-1 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R1 BD22-6
5-1 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R2 BD22-7
6-1 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R4 BD22-8
7-1 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R6 BD22-9
8-1 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R6 BD22-10

 

            Второй тип портрета           

 

 

 

 

 

 

Вар./Var. Аверс / Obverse Реверс / Revers САС /SAS Узоры / Ornaments Редкость / Rarity Номер / Number
1-1 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-11
1-2 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R4 BD22-12
1-3 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-13
1-4 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-14
1-5 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R+ R2 BD22-15
1-6 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-16
1-10 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R4 BD22-17
1-12 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R2 BD22-18
2-6 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-19
2-8 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-20
2-9 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LI NEC N SV GOT VAN Q HRI R R4 BD22-21
2-11 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R4 BD22-22
2-13 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R5 BD22-22n
3-1 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R1 BD22-23
3-3 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-24
3-7 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-25
4-3 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R5 BD22-25n

 

           Третий тип портрета            

 

 

*    Существует достаточно большое количество вариантов, отличающихся оформлением державы, наличием/отсутствием руки, держащей державу, вариантами оформления узоров рукава (точки + крестики, только крестики и пр.), а также другими мелкими и незначительными особенностями. Но все мелкие варианты имеют один общий, стилистически схожий основной тип
Istnieje dość duża liczba wariantów, wyróżniających się przedstawieniem królewskiego jabłka, obecnością/brakiem ręki trzymającej jabłko, wariantami przedstawienia ozdób rękawa (kropki+krzyżyki, tylko krzyżyki itd.), a także innymi drobnymi i nieznacznymi szczegółami. Jednak wszystkie drobne warianty mają jeden wspólny, podobny stylistycznie podstawowy typ
There is quite a large number of variants which differ in design of the orb, presence or lack of the hand holding the orb, in variants of design of ornaments on the sleeve (dots + crosses, only crosses, etc.), and in other minor and insignificant features. However, all minor variants belong to one basic type, which is similar in style

 

 

 

 

*      Всадники особой формы без меча или с мечом / Jeźdźcy niestandardowi bez miecza lub z mieczem / Riders of an unusual type with or without a sword

**    Есть два варианта короны: со штриховкой внутри и без / Są dwa warianty korony: z kreskami w polu korony lub bez / There are two variants of the crown: with lines inside and without them

 

Вар./Var. Аверс / Obverse Реверс / Revers САС /SAS Узоры / Ornaments Редкость / Rarity Номер / Number
1-1 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-26
1-2 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-27
1-2 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NE N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-28
1-2 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N S GOT VAN Q HRI R R1 BD22-29
1-3 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-30
1-3 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NE N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-31
1-4 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-32
1-4 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NE N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-33
1-5 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-34
1-7 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R1 BD22-35
1-8 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LI NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-36
1-9 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-37
1-10 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-38
1-11 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N S GOT VAN Q HRI R   BD22-39
1-12 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N S GOT VAN Q HRI R   BD22-40
1-13 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N S GOT VAN Q HRI R R3 BD22-41
1-14 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R1 BD22-42
1-15 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R3 BD22-43
1-17 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VN Q HRI R R4 BD22-44
1-18 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R5 BD22-45
1-19 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N V GOT VAN Q HRI R R5 BD22-46
1-21 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-47
1-21a SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N S GOT VAN Q HRI R R BD22-48
1-22 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-49
1-23 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NE N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-50
1-23n SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R6 BD22-50n
1-24 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-51
1-24 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NE N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-52
1-25 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-53
1-26 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NE N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-54
1-27 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT AN Q HRI R R5 BD22-55
1-28 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC*N SV GOT VAN Q HRI R R4 BD22-56
1-29 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R6 BD22-57
1-30 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-58
1-31 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-59
1-31 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NE N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-60
1-32 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NE N SV GOT VAN Q HRI R R BD22-61
1-33 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R3 BD22-62
1-34 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-63
1-34 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NE N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-64
2-22 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R5 BD22-65
2-23 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NE N SV GOT VAN Q HRI R R5 BD22-66
2-34 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R5 BD22-67
3-1 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-68
3-5 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-69
3-6 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R1 BD22-70
3-8 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-71
3-8n SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R3 BD22-71n
3-9 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-72
3-10 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-73
3-11 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N S GOT VAN Q HRI R R BD22-74
3-12 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N S GOT VAN Q HRI R R BD22-75
3-16 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R R5 BD22-76
3-19 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N V GOT VAN Q HRI R R6 BD22-77
3-20 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VA Q HRI R R5 BD22-78
3-21 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-79
3-21a SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N S GOT VAN Q HRI R R2 BD22-80
3-22 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-81
3-23 SIGIS III D G REX POL M D LI RVS PRVS M SAM LIV NEC N SV GOT VAN Q HRI R   BD22-82